1

Akceptacja faktury przez pozostałe osoby

dotyczy części:
III – źródło finansowania,
IV – potwierdzenie zgodności z ustawa Prawo Zamówień Publicznych,
V – pozostałe uwagi

Akceptacja faktury

W celu akceptacji dokumentu należy wybrać przycisk wskazany poniżej

Potwierdzamy komunikat

System zmieni kolor pola z załącznikiem na zielony (akceptacja). Koszulka zostanie automatycznie zwrócona do pracownika, który przekazał ją do akceptacji.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast funkcji akceptacja zatwierdzić dokument podpisem kwalifikowanym.

Odrzucenie faktury

Wybieramy menu podręczne dokumentu i opcje odrzuć dokument

Potwierdzamy komunikat

Dokument zostanie zaznaczony na czerwono. Koszulka zostanie automatycznie zwrócona do pracownika, który przekazał ją do akceptacji.