1

Akceptacja/odrzucenie dokumentu

Akceptacja dokumentu

W celu akceptacji dokumentu należy wybrać przycisk wskazany poniżej

Potwierdzamy komunikat

System zmieni kolor pola z załącznikiem na zielony (akceptacja). Koszulkę można zwrócić do pracownika merytorycznego lub przekazać kolejnej osobie.

Odrzucenie dokumentu

Wybieramy menu podręczne dokumentu i opcje odrzuć dokument

Potwierdzamy komunikat

Dokument zostanie zaznaczony na czerwono. Koszulkę można zwrócić do pracownika merytorycznego lub przekazać kolejnej osobie.