Drukowanie dokumentu

image_pdfimage_print

Krok 1: W wierszu w którym znajduje się dokument, dla którego chcemy wydrukować akceptacje bądź podpisy, klikamy na ikonę Menu podręcznego (pierwsza ikona z lewej strony nazwy pliku): 

Krok 2: Rozwijamy menu Wydruk 

Krok 3: wybieramy właściwą opcję 

– Potwierdzenie przyjęcia – jeżeli jest to skan dokumentu i chcemy osobie która nam go złożyła wydrukować potwierdzenie (w zastępstwie pieczątki Wpłynęło

– Potwierdzenie przyjęcia informatycznego nośnika danych – j.w. dla złożonych pendrivów, dyskietek, płyt CD lub innych nośników; 

– uwierzytelnienie tj. potwierdzenie za zgodność z elektronicznym oryginałem

– dokument + uwierzytelnienie na nowej stronie wersja pdf – treść dokumentu wraz z potwierdzeniem za zgodność z elektronicznym oryginałem – w formacie pdf – każdy dokument na osobnej stronie; 

– dokument + dołączone uwierzytelnienie wersja pdf – wydruk j.w. jednym ciągiem; 

– dokument + uwierzytelnienie + akceptacje, wersja pdf – dokument z potwierdzeniem za zgodność z elektronicznym oryginałem oraz z informacjami o dokonanych akceptacjach i podpisach w wersji pdf

– wersja pdf – wydruk dokumentu do pdf – szczególnie przydatne przy wydrukach dokumentów potwierdzeń wysyłki elektronicznej (tzw. xml – UPP, UPD) do dołączenia do dokumentacji w wersji papierowej; 

– wersja html – wyświetlenie dokumentu w nowej karcie przeglądarki w wersji html. 

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast