EZD RUD – zgłoszenie zawarcia umowy o dzieło zawartej z osoba obcą (nie pracownikiem UAM):

image_pdfimage_print

Jednostka, której dotyczy umowa:

  1. wypełnienie druku ZUS RUD – odręcznie lub elektronicznie (w zależności od dostępnej wersji programu do obsługi dokumentów typu pdf);
  2. podpisanie odręczne przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki) wydruku lub podpisem kwalifikowanym dokumentu w wersji elektronicznej (ten podpis można złożyć w EZD po umieszczeniu dokumentu w EZD Zatwierdzenie faktury pod względem merytorycznym z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego – Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją UAM (amu.edu.pl));
  3. utworzenie koszulki w systemie EZD Utworzenie koszulki – Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją UAM (amu.edu.pl) – w nazwie należy umieścić imię i nazwisko osoby, której dotyczy umowa oraz numer umowy;
  4. dołączenie pliku do koszulki (załącznik) – skan podpisanego (czytelnie) dokumentu lub wypełnionego elektronicznie dokumentu (z podpisem kwalifikowanym lub podpisanie go w EZD wraz z uzupełnieniem metadanych dokumentów Uzupełnianie metadanych – Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją UAM (amu.edu.pl) (Rodzaj dokumentu: Zawiadomienie i data widniejąca na piśmie oraz znak pisma – tutaj numer umowy, której dotyczy zawiadomienie – są obowiązkowe);
  5. przekazanie tak przygotowanej koszulki na konto EZD RUD w systemie EZD PUW w terminie zapewniającym możliwość jego przekazania nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy (wskazanej w umowie) do ZUS;
  6. dołączenie oryginału dokumentu ZUS RUD do oryginału umowy o dzieło przekazywanej do realizacji do Sekcji Płac.

Dodatkowe przydatne informacje i czynności:

– Moje foldery Etykiety/Moje foldery – Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją UAM (amu.edu.pl);

– powiadomienie o podpisaniu dokumentu przez uprawnione osoby ;

– wyszukiwanie dokumentów – Wyszukiwanie – Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją UAM (amu.edu.pl)

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast