Jak pobrać i wydrukować plik xml?

image_pdfimage_print

Korespondencja przysłana przez ePUAP zapisana jest w systemie EZD w postaci plików xml. System pozwala na ich otwarcie i bieżące zapoznanie się w oknie koszulki. Plik ten można również pobrać na pulpit, jednak nie jest on przejrzysty i czytelny.

Jeżeli potrzebujemy wydrukować plik xml (np. UPD, które chcemy dołączyć do dokumentów) warto najpierw przekonwertować plik do postaci pdf. Taką możliwość udostępnia m.in. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej na swojej stronie internetowej pod adresem: link

Aby dołączyć plik na stronie, należy w pierwszej kolejności pobrać go z koszulki w systemie EZD.

W koszulce otwieramy menu podręczne pliku, który chcemy pobrać, a następnie klikamy przycisk pobierz.

Zapisujemy plik na komputerze. Następnie otwieramy stronę CEIDG (link) i dołączamy plik we wskazanym miejscu i potwierdzamy przyciskiem Otwórz. Przekonwertowany dokument możemy od razu wydrukować lub pobrać na dysk (w tym celu należy wybrać opcję wydrukuj dokument i zatwierdzić pobierz).

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast