Przygotowanie dokumentu do akceptacji i jego zatwierdzenie

image_pdfimage_print

Film instruktażowy dostępny także na kanale

Przygotowanie dokumentu do akceptacji

Krok 1: Tworzymy nową koszulkę klikając na link Nowa koszulka

Krok 2: W nowym oknie wypełniamy puste pole „Tytuł/nazwa” i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

UWAGA!

  • Nazwa koszulki musi być co najmniej dwuwyrazowa;
  • Tytuł musi określać zawartość rejestrowanego dokumentu
  • Po utworzeniu koszulki system EZD nadaje unikatowy numer „Identyfikator koszulki”

Krok 3: W widoku koszulki wybieramy przycisk Załącznik i dodajemy przygotowany wcześniej dokument do akceptacji. Uzupełniamy metadane dokumentu (instrukcja tutaj).

Krok 4: Wybieramy menu podręczne załącznika i wybieramy opcję monit. Po jej zaznaczeniu, załącznik zostanie zaznaczony na żółto.

Krok 5: Tak przygotowaną koszulkę przekazujemy do osoby decyzyjnej. (instrukcja przekazywania koszulki)


Akceptacja dokumentu

W celu akceptacji dokumentu należy wybrać przycisk wskazany poniżej

Potwierdzamy komunikat systemu

System zmieni kolor pola z załącznikiem na zielony

Tak przygotowany dokument akceptujący zwraca do osoby merytorycznej lub przekazuje dalej zgodnie z obiegiem takich dokumentów (instrukcja przekazywania koszulki).

Dodatkowo

  1. Ustawiając kursor na drugim znaku od lewej, wyświetlają się informacje kto zaakceptował dokument oraz dane o dacie i godzinie akceptacji.

2. W zakładce Powiadomienia pracownik merytoryczny może ustawić monit dotyczący akceptacji dokumentu. Wówczas po akceptacji pisma przez osobę decyzyjną, powiadomienie będzie mrugało w prawym górnym narożniku

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast