Ustawienie i anulowanie zastępstwa (od wersji 3.94)

image_pdfimage_print

Film instruktażowy dostępny także na kanale

System EZD umożliwia ustawienie zastęp na czas naszej nieobecności. Zaleca się ustawienie stałego zastępstwa np. do końca roku kalendarzowego, aby w razie nagłej nieobecności w pracy, inny pracownik mógł wykonywać za nas czynności w EZD bez podawania mu hasła dostępu.

Nasz zastępca będzie  pracował na naszym koncie „w zastępstwie”, co będzie odpowiednio w systemie odnotowane i widoczne z obiegu dokumentu koszulki.

Krok 1. Wybieramy ze strony głównej ikonę Ustaw zastępców

Krok 2. W polu Wybierz pracownika należy wpisać nazwisko pracownika, który ma nas zastępować.  Po wpisaniu trzech pierwszych liter nazwiska pojawi się lista pracowników. Klikamy na wybrane nazwisko.

Krok 3. W wierszu poniżej wybieramy daty od kiedy do kiedy zastępstwo ma obowiązywać. Po upłynięciu tego terminu, zastępstwo zostanie automatycznie skasowane.

Krok 4. Wypełnione pola potwierdzamy przyciskiem

W widoku na głównej stronie pojawiła się nam informacja o liczbie ustawionych zastępców.

Klikając na napis Sprawdź zastępców pojawi się nam informacja, kogo ustawiliśmy już za zastępce.

Aby anulować ustawionego zastępce wcześniej niż ustalona data należy ponownie kliknąć z poziomu głównego ekranu w pole Ustaw zastępców. Następnie należy kliknąć czerwony  krzyżyk przy nazwisku zastępcy, którego nie chcemy już obarczać tym obowiązkiem.

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast