Wyszukiwanie

image_pdfimage_print

Moduł umożliwia wyszukiwanie Spraw, Pism, Wpływów zarejestrowanych w systemie. Moduł Wyszukiwanie dostępny jest z poziomu głównej strony w menu po lewej stronie.

Można określić dokładne kryteria wyszukiwania według:

a) sprawy, do której należy pismo

b) koszulki lub jej atrybutów

c) etapu obiegu koszulki

d) wpływu dokumentu

e) nadawcy wpływu

f) dokumentu – jego nazwy i daty

Aby wyszukać pismo/sprawę należy w wyszukiwarce wypełnić co najmniej dwa atrybuty, które stanowią warunek wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania można posortować klikając w odpowiedni tytuł kolumny

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast