Zarządzenia

image_pdfimage_print

Zarządzenie nr374/2019/2020 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie określenia rodzaj przesyłek niepodlegających rejestracji w systemie EZD, z uwagi na brak znaczenia dla udokumentowania działalności jednostki przejdź do dokumentu

Zarządzenie nr 330/2018/2019 Rektora UAM z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UAM przejdź do dokumentu

Załączniki:

 1. Zasady szczegółowe przejdź do dokumentu
 2. Sprawy prowadzone wyłącznie w EZD – według JRWA przejdź do dokumentu
 3. Korespondencja wewnętrzna w EZD przejdź do dokumentu
 4. Wykaz przesyłek lub pism niepodlegających otwieraniu – przejdź do dokumentu
 5. Wykaz przesyłek i pism niepodlegających skanowaniu ze względu na treść przejdź do dokumentu
 6. Wykaz pism, których dekretacja odbywa się poza systemem EZD przejdź do dokumentu

Zarządzenie nr 248/2017/2018 Rektora UAM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przejdź do dokumentu

Załączniki:

 1. Instrukcja kancelaryjna przejdź do dokumentu
 2. Instrukcja archiwalna przejdź do dokumnetu
 3. JRWA przejdź do dokumentu

Zarządzenie nr 249/2017/2018 Rektora UAM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie symboli jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przejdź do dokumentu

Załączniki:

 1. Wykaz symboli
 2. Instrukcja nadawania symboli  przejdź do dokumentu

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast