1

Zarządzenie nr 249/2017/2018

Zarządzenie nr 249/2017/2018 Rektora UAM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie symboli jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przejdź do dokumentu

Załączniki:

  1. Wykaz symboli
  2. Instrukcja nadawania symboli  przejdź do dokumentu