JRWA

image_pdfimage_print

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt jest rzeczową klasyfikacją dokumentacji ustalająca podział akt na kategorie archiwalne. Pełen opis klasyfikacji JRWA oraz zasady znakowania pism znajdą Państwo w prezentacji do pobrania: prezentacja JRWA

Wykaz symboli klasyfikacyjnych oraz kategorii archiwalnych znajduje się w tabeli stanowiązej załącznik do Zarządzenia nr 248/2017/2018 Rektora UAM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przejdź do dokumentu)

Załączniki:

  1. Instrukcja kancelaryjna przejdź do dokumentu
  2. Instrukcja archiwalna przejdź do dokumnetu
  3. JRWA przejdź do dokumentu

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: jrwa@amu.edu.pl lub na heldesk EZD ezd@amu.edu.pl w temacie JRWA.

image_pdfimage_print
Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast