Komunikat Rektora 18 lipca 2019r.

Szanowni Państwo,
 
W tym tygodniu opublikowane zostało zaktualizowane zarządzenie dotyczące Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (http://ezdedu.amu.edu.pl/instrukcje/). W zarządzeniu m.in. doprecyzowano, po uwzględnieniu Państwa wniosków, rodzaj dokumentacji podlegającej otwieraniu i/lub skanowaniu, a co za tym idzie procedowaniu w systemie EZD.
 
Przypominam wszystkim pracownikom o obowiązku korzystania z tego systemu (w zakresie opisanym w procedurach). W szczególności zachęcam do komunikacji za jego pośrednictwem z rektorami, kanclerzami i jednostkami administracji centralnej. Jestem przekonany, że sprawne wdrożenie systemu EZD w naszej Uczelni zapewni skrócenie realizacji wielu procedur, których przewlekłość jest jedną z naszych bolączek.
 
Pod adresem www.ezdedu.amu.edu.pl dostępna jest strona z bieżącymi informacjami dotyczącymi procedur oraz sposobu korzystania z systemu.
 
Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zgłaszania się na szkolenia z obsługi systemu (adres mailowy: szkoleniaezd@amu.edu.pl) – zarówno w zakresie podstawowym jak i przypominające.
 
Wszelkie pytania dotyczące systemu proszę kierować do p. Lidii Pudliszak – głównego koordynatora systemu EZD w Uniwersytecie lub do koordynatorów systemu na każdym z wydziałów.
 
Z poważaniem
 
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast