Komunikaty ogólnouczelniane

Wszystkie komunikaty ogólnouczelniane rozsyłane drogą mailową, znajdować się będą również systemie EZD. Powiadomienie o umieszczeniu takiego komunikatu znajduje się w prawym górnym narożniku okna.

Klikając na mrugający czerwony kwadrat informujący o liczbie komunikatów, otwiera się strona z komunikatami. Na czerwono zaznaczone są te, których użytkownik jeszcze nie odczytał. Na zielono już odczytane. Aby zapoznać się z komunikatem, należy kliknąć na jego tytuł.

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast