Nowe funkcjonalności w EZD

Od 4 grudnia 2019r. wprowadzona została nowa wersja systemu EZD. Zawiera ona kilka istotnych zmian w obsłudze:

1.  Nowe okno przekazywania i udostępniania koszulki. Instrukcje szczegółowo opisujące nowe okna znajdują się na stronie:

przekazywanie: link; udostępnianie: link

2. Nazwa Etykiety została zmieniona na Moje foldery, instrukcja znajduje się na stronie: link

3. Wprowadzono możliwość ustawienia daty początkowej i końcowej nieobecności pracownika i zastępstwa. Koordynatorzy EZD otrzymali również uprawnienia do ustawienia zastępstw dla pracowników w przypadku nagłej nieobecności. Instrukcja na stronie: link

Przypominam, że wszystkie instrukcje dot. podstawowego obsługiwania systemu znajdują się na stronie ezdedu.amu.edu.pl w dziale Instrukcje i Zarządzenia. Utworzony został również kanał w serwisie YouTube, gdzie znajdują się krótkie tutoriale z obsługi EZD – link do YouTube.

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast