Nowe zarządzenie

13 stycznia 2020 roku wprowadzone zostało nowe Zarządzenie Kanclerza w sprawie określenia rodzaju przesyłek niepodlegających rejestracji w systemie EZD. Dokument do wglądu znajduje się na stronie UAM – zobacz dokument.

Zarządzenie obejmuje specyficzna grupę przesyłek, które nie mają większego znaczenia dla działalności poszczególnych jednostek takie jak: zaproszenia, kartki z życzeniami, gazety czy egzemplarze obowiązkowe.

Wyłączenie obejmuje jedynie przesyłki nierejestrowane. Te, które widnieją na wykazie, ale dostarczone zostały przez pocztę polską lub innego operatora jakozarejestrowane nadal podlegają wpisaniu do EZD i nadaniu numeru RPW (Rejestr Przesyłek Wpływających).

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast