O systemie

image_pdfimage_print

W dniu 29 czerwca 2016 r. podpisana została umowa ​o nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego ​do elektronicznego zarządzania dokumentacja, zwanego EZD PUW, pomiędzy Skarbem Państwa – Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 10 stycznia 2017 r. JMR powołał zespół projektowy ds. wdrażania systemu Zarządzania Obiegiem Dokumentów co jest spełnieniem Strategii Rozwoju UAM, Cel Operacyjny 4.3, zadanie 3​.

10 lutego 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wystosował do Rektorów Uniwersytetów i Szkół Wyższych pismo, ze wskazaniem na EZD PUW jako zalecany system elektronicznego zarządzania dokumentacją, wspierany również przez Ministerstwo Cyfryzacji.​

1 października 2018 r. rozpoczęto pilotażowe korzystanie z systemu EZD PUW, jako systemu wspomagającego.

 

Kalendarz EZD na UAM

 • 19-20.10.2017 – Wizyta grupy pracowników UAM w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, pierwsze szkolenia, zapoznanie się z praca Urzędu i elektronicznym obiegiem dokumentacji, archiwizacją dokumentów
 • 14.11.2017- Wizyta pracowników na Uniwersytecie Gdańskim
 • Marzec  2018– Wprowadzenie wersji testowej
 • Maj 2018 – rozpoczęcie cyklu szkoleń
 • Sierpień/wrzesień 2018 zakup i dostarczenie sprzętu na jednostki UAM
 • Październik 2018 – Wprowadzenie wersji produkcyjnej w wybranych jednostkach w ramach pilotażu:
  • Archiwum
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy;
  • Dział Analiz Ekonomiczno-Finansowych
  • Dział Organizacyjno-prawny;
  • Kancelaria Główna;
  • Wydział Chemii;
  • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej;
  • Wydział Studiów Edukacyjnych;
  • Wydział Fizyki;
  • Sekretariat Prorektora ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • Zespół Radców Prawnych
 • styczeń 2019 – system EZD jako system wspomagający, został wdrożony we wrzystkich jednostkach organizacyjnych UAM;
 • kwiecień 2019 – pilotaż wysyłania korespondencji wewnętrznej za pośrednictwem EZD PUW  przez wybrane jednostki UAM;
 • maj/czerwiec 2019 – synchronizacja systemu EZD PUW ze skrzynką Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – odbieranie i wysyłanie korespondencji elektronicznej bez konieczności logowania się na skrzynkę ePUAP, tylko za pośrednictwem EZD PUW;
 • kwiecień 2019 oraz lipiec 2019 – udział administratorów systemu EZD PUW w szkoleniach organizowanych przez NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy.
image_pdfimage_print
Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast