Opis strony głównej systemu

image_pdfimage_print

Film instruktażowy dostępny także na kanale

Widok strony EZD po zalogowaniu

W górnej części systemu znajduje się informacja o zalogowanym użytkowniku – imię i nazwisko, stanowisko i jednostka, w której jest zatrudniony. Wszystkie czynności wykonane w systemie EZD użytkownik firmuje swoim imieniem i nazwiskiem.

W pasku górnym znajdują się również: logotyp systemu, pod którym znajduje się numer wersji. Logotyp umożliwia powrót do głównej strony systemu.

Po prawej stronie górnego panelu znajdują ikony: , które umożliwiają odpowiednio:


W lewej części znajduje się menu aplikacji, które przenosi użytkownika do poszczególnych modułów.

Główne moduły systemu EZD PUW widoczne standardowo dla wszystkich użytkowników:

Moduł FOLDERY – panel umożliwiający dotarcie do pism lub spraw o różnym statusie, które są dostępne danemu pracownikowi. Liczba przy poszczególnym podfolderze oznacza liczbę dokumentów w nim się znajdujących.
Moduł MOJE FOLDERY – panel umożliwiający dotarcie do pism posegregowanych w utworzonych przez użytkownika folderach. Szczegółowe informacje dot. utworzenia i korzystania znajdują się tutaj
Moduł PRZYDATNE – szybki dostęp do dodatkowych przydatnych funkcji systemu
Moduł SPIS SPRAW – moduł pozwala na przeglądanie spraw zarejestrowanych w systemie EZD PUW. Sprawy są ułożone rocznikowo według symboli i haseł jednolitego rzeczowego wykazu akt prowadzonych w danej jednostce.
Moduł SPIS DOKUMENTÓW NIESTANOWIĄCYCH AKT SPRAWY
Moduł WYSZUKIWANIE – pozwala na wyszukiwanie spraw, pism oraz wpływów zarejestrowanych w systemie, według zadanych kryteriów.

W zależności od uprawnień, użytkownik może mieć włączone dodatkowe moduły takie jak: kancelaria, raporty, archiwum, administracja itp.


Główną część widoku głównego EZD zajmują obszary:

Nowe pisma

Z poziomu sekcji Nowe pisma użytkownik ma dostęp do najnowszych wpływów (w postaci pojedynczych pism lub akt spraw), które zostały mu przekazane lub udostępnione, czekają na odbiór i realizację.

Cała zawartość folderu Nowe jest dostępna po kliknięciu w przycisk „więcej” (w prawym górnym rogu ponad ramką) lub w odpowiedni folder w sekcji Foldery w menu aplikacji.

Aby otworzyć dana koszulkę należy kliknąć na jej nazwę.

Pisma w realizacji

Koszulki, z którymi zapoznał się użytkownik (otworzył je w folderze Nowe) lub które sam utworzył na swoim koncie znajdują się w folderze W realizacji. Ostatnie kilka koszulek z dokumentacją, nad którą pracuje użytkownik widocznych jest w sekcji Pisma w realizacji. Aby otworzyć dana koszulkę należy kliknąć na jej nazwę.

Osoby zastępowane

Użytkownik może pracować w systemie EZD PUW w zastępstwie za inne osoby oraz być zastępowany, dając innym użytkownikom dostęp do swojego konta oraz posiadanych uprawnień.

W sekcji Osoby zastępowane widoczne są imiona i nazwiska tych pracowników, których możemy zastępować pod ich nieobecność,
a także data, z którą utracimy dostęp do ich kont. Ponadto w ramce przy każdej zastępowanej osobie widzimy liczbę koszulek, które znajdują się na jej koncie w folderach Nowe i W realizacji. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Przypomnienia

Funkcja umożliwia ustawienie w danej koszulce daty przypomnienia, dzięki czemu na stronie głównej konta danego użytkownika widoczne jest dodatkowe okno z szybkim dostępem do zawartości tej koszulki wraz z obowiązującą datą przypomnienia.

Znak sprawy

Wyszukiwanie jest możliwe po wpisaniu w pole Znak sprawy: pełnego znaku sprawy (dotyczy tylko spraw, do których mamy dostęp), sygnatury dokumentu zewnętrznego (pod warunkiem, że w metadanych przesyłki wpływającej został wprowadzony znak widniejący na piśmie), numeru RPW przesyłki wpływającej lub identyfikatora koszulki.

Linki

Z poziomu sekcji Linki użytkownik ma szybki dostęp do funkcjonalności systemu tj.: Nowa koszulka, Rozpocznij proces, Listy adresatów.

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast