Powiadomienia

Wszystkie listy ogólnouczelniane przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail, udostępniane są również w systemie EZD.

O nowej wiadomości informować będzie mrugający kwadrat w prawym górnym roku

Kolor niebieski zmieni się na czerwony a mrugająca liczba będzie również informować o liczbie wiadomości.

Odczytanie wiadomości poprzez kliknięcie na kwadrat i rozwinięcie pojawiającego się skrótu informacji, powoduje wyłączenie mrugającego powiadomienia.

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast