Powiadomienie e-mail o nowym dokumencie w systemie EZD

Szanowni Państwo,

W systemie EZD zostały ustawione powiadomienia mailowe informujące o wpływie korespondencji na Państwa nazwisko. Nie jest to spam, ani wiadomość zawirusowana.  Przypominam, że zgodnie z zarządzeniami Rektora (link do dokumentów) każda forma korespondencji zewnętrznej (list, paczka, przesyłka kurierska) musi zostać zarejestrowana w systemie. Rejestracja odbywa się w trybie wsadowym (przesyłki imienne, które nie są otwierane i skanowane) lub z pełnym odwzorowaniem w postaci skanu dokumentów. 

Korespondencja w formie tradycyjnej jest przekazywana również do Państwa przegródek lub zgodnie z przyjętą praktyką w danych jednostkach. Jeśli chcą Państwo otrzymać szczegóły dotyczące danej przesyłki, proszę kontaktować się z pracownikami Państwa sekretariatów, którzy nadzorują korespondencje, poprosić o dane nadawcy lub ewentualne sprawdzenie zawartości. Informacje te niestety w powiadomieniach mailowych nie są uwzględnione.  Szczegóły dotyczące systemu, instrukcje, filmy i bieżące informacje dotyczące systemu znajdują się w Intranecie https://uam.sharepoint.com/sites/IAdministracja/SitePages/Praca-Zdalna.aspx lub bezpośrednio na stronie www.ezdedu.amu.edu.pl 

We wtorki i czwartki w godzinach 9.30-11.30, zapraszamy na konsultacje online na kanale Teams: link.

Z poważaniem

Lidia Pudliszak

Koordynator ds. EZD / Główny specjalista

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast