Przygotowanie faktury do rozliczenia

image_pdfimage_print

Na prawidłowe przygotowanie faktury do rozliczenia składają się poszczególne kroki:

  1. Załączenie obrazu faktury oraz zarejestrowanie jej w systemie EZD
  2. Opis faktury dokonany w systemie EZD
  3. Zatwierdzenie faktury pod względem merytorycznym z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego
  4. Akceptacje faktury przez pozostałe osoby
  5. Przekazanie dokumentów w EZD do właściwego pracownika Sekcji Księgowości i Kosztów obsługującego jednostkę (wykaz pracowników Sekcji) lub Kierownika tej sekcji (przekazywanie koszulki)
  6. Monitorowanie obiegu sprawy i późniejsze przekazanie kompletu dokumentów (oryginał faktury wraz z wydrukiem drugiej strony –> wybór opcji z menu podręcznego: WYDRUK – „dokument+uwierzytelnienie+akceptacja, wersja PDF” ) do Sekcji Księgowości i Kosztów, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 440/2019/2020 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie obiegu i kontroli dokumentów oraz dowodów księgowych z wykorzystaniem systemu EZD. (pomoc dla pracowników przy monitorowaniu sprawy)
Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast