Przygotowanie wniosku ZP do akceptacji

image_pdfimage_print

Krok 1 – utworzenie nowej koszulki o nazwie ZP Nazwa jednostki hasło przedmiot zamówienia np. ZP – Wydział Chemii – odczynniki

Tworzymy nową koszulkę klikając na link Nowa koszulka

W nowym oknie wypełniamy puste pole „Tytuł/nazwa” i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

Krok 2 – utworzenie dokumentu / dodanie nowego dokumentu z przygotowanego szablonu o nazwie Wniosek ZP. Szablon wybieramy poprzez rozwinięcie przycisku w menu Akta w koszulce.

otworzy się Wniosek do edycji. Po zakończeniu jego uzupełniania, należy zapisać zmiany i zamknąć dokument, który automatycznie zostanie dołączony do koszulki, w której pracujemy.

UWAGA! Można również załączyć wcześniej przygotowany wniosku wybierając przycisk w menu Akta w koszulce i dodanie z komputera.

Wymagania dotyczące samego wniosku znajdują się tutaj https://uam.sharepoint.com/sites/Zamow/SitePages/Wniosek-o-Udzielenie-Zam%C3%B3wienia.aspx  

Krok 3 – uzupełnienie metadanych dokumentu – z rozwijalnej listy należy wybrać jedynie rodzaj dokumentu – WNIOSEK (instrukcja uzupełnienia metadanych).

Krok 4 – oznaczenie dokumentu do akceptacji

W tym celu wybieramy menu podręczne załącznika (kliknięcie na ikonę lub lub przy nazwie dokumentu. Typ ikony jest zależny od typu dokumentu)

i klikamy opcję monit. Po jej zaznaczeniu, załącznik zostanie zaznaczony na żółto.

Krok 5: przekazanie koszulki do dysponenta środków. W tym celu należy kliknąć na przycisk na górze koszulki, a w nowym oknie wybrać osobę, do której kierujemy dokument. (szczegółowa instrukcja przekazywania koszulki)

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast