Urlopy – ustawienie zastępstw

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym, przypominamy o konieczności ustawienia zastępstwa w systemie EZD. Instrukcja ustawienia zastępstwa znajduje się pod linkiem: Ustawienie zastępstwa

Zaleca się również ustawienie zastępstwa na stałe (np. do końca roku kalendarzowego), aby w razie nagłej nieobecności, ktoś mógł zrealizować nasze zadania w EZD.

Na stronie internetowej pod adresem poniżej znajduje się również instrukcja/informacja o tym, jak poruszać się po systemie,  kiedyś ktoś ustawi nas jako swojego zastępce: Kiedy kogoś zastępujemy

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast