1

Wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Na prawidłowe złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego składają się poszczególne kroki:

  1. Przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce i przekazanie do Biura Zamówień Publicznych (BZP)
  2. Procedowanie wniosku przez Biuro Zamówień Publicznych
  3. Podjęcie decyzji o trybie udzielonego zamówienia publicznego
  4. Poinformowanie jednostki o udzieleniu zamówienia publicznego poprzez udostępnienie przez Biuro Zamówień Publicznych osobie sporządzającej wniosek koszulki zawierającej zatwierdzony wniosek ZP.
  5. Przeniesienie koszulki do własnego folderu Wnioski ZP i zakończenie jego obiegu (realizacja kroku jest opcjonalna – instrukcja tworzenia własnych folderów).

Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia powyższych czynności jest posiadanie zainstalowanego dodatku Addin na komputerze pracującym w sieci uniwersyteckiej. Jeśli nie posiadamy dodatku Addin dokument Wniosek ZP, o którym mowa w instrukcji, nie otworzy się. Przy dostępie zdalnym, dodatek jest zainstalowany.