Załączenie obrazu faktury oraz zarejestrowanie jej w systemie EZD

image_pdfimage_print

rejestracja faktury przysłanej za pośrednictwem poczty/kuriera lub przekazanej tam przez pracownika jednostki

rejestracja faktury z pominięciem Punktu Kancelaryjnego

czynności realizuje Kancelaria Główna lub Punkt Kancelaryjny:

  • wykonanie skanu dokumentu
  • uzupełnienie danych przesyłki
  • w przypadku realizacji czynności przez Kancelarię Główną następuje przekazanie dokumentu papierowego oraz koszulki w EZD do wydziałowego punktu kancelaryjnego
  • w przypadku realizacji czynności przez Punkt Kancelaryjny następuje przekazanie dokumentu papierowego oraz koszulki w EZD do osoby zajmującej się obsługą faktur w jednostce

czynności realizuje pracownik zatrudniony w jednostce

  • samodzielne utworzenie koszulki w systemie EZD i umieszczenie w niej skanu lub wyraźnego zdjęcia dokumentu
  • rejestracja wpływu (nadanie numeru RPW) wraz z uzupełnieniem metadanych dokumentu i przesyłki: wybór rodzaju dokumentu – FAKTURA, uzupełnienie numeru dokumentu – NUMER FAKTURY i daty dokumentu – DATA WYSTAWIENIA FAKTURY oraz wypełnienie danych nadawcy
  • przekazanie koszulki do pracownika, który zajmuje się fakturami w jednostce oraz przekazanie papierowej wersji dokumentu.
Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast