Zastępstwa i dostęp zdalny

Szanowni Państwo,

w systemie EZD na czas nieobecności (lub braku dostępu do sieci uniwersyteckiej – czy to podczas pracy zdalnej czy wyjazdu, urlopu, choroby) każdy użytkownik ma możliwość wskazania osoby, która w zastępstwie zajmie się dokumentacją – co oznacza umożliwienie wglądu w dokumenty użytkownika. Zastępstwo nie oznacza przekierowania korespondencji, a dostęp do pulpitu zastępowanej osoby. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy z kroków podjętych przez osobę zastępującą jest identyfikowany również jej imieniem i nazwiskiem.

W przypadku braku możliwości samodzielnego ustawienia takiego zastępstwa – może to uczynić koordynator EZD w danej jednostce.

Ze względu na bezpieczeństwo danych, do systemu EZD można zalogować się tylko na komputerze podłączonym do bezpiecznej sieci uniwersyteckiej tj. z komputera podłączonego przewodowo w miejscu pracy bądź przez zdalne połączenia (typu VPN tzw. zdalny dostęp) konfigurowane przez uprawnionych informatyków z zachowaniem Polityki Bezpieczeństwa UAM.

Możliwy jest dedykowany zdalny dostęp do EZD – szczegóły dotyczące uzyskania takiego dostępu zostały opisane tutaj. Zalecane jest korzystanie z tego bezpośredniego zdalnego dostępu dla osób, które często pracują na dokumentach i otrzymują ich wiele. Przypominam, że o korespondencji wpływającej (z zewnątrz – nie dotyczy to korespondencji wewnętrznej) na konto otrzymujecie Państwo powiadomienia. Informacji na temat tej korespondencji może udzielić osoba obsługująca Punkt Kancelaryjnych/ sekretariat w jednostce. 

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast