Zatwierdzenie faktury pod względem merytorycznym z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego

Sposób dodania certyfikatu do systemu EZD szczegółowa instrukcja.

Dokumenty należy podpisać podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem przycisku . Kolor ikony zmieni się na czerwony. Koszulka zostanie automatycznie zwrócona do pracownika, który nadał ją do zatwierdzenia.

Dokumenty można podpisać pojedynczo bądź kilka jednocześnie. 

W tym celu należy przejść do folderu Do podpisu i po zapoznaniu się z dokumentami, oznaczyć dokumenty/koszulki, które mają zostać łącznie podpisane (należy zaznaczyć puste kratki przy nazwie dokumentu). Po ich oznaczeniu pojawi się przycisk podpisz zaznaczone. Po podpisaniu, koszulki zostaną automatycznie zwrócone do pracownika przygotowującego dokumentacje.