Akceptacja/podpisanie wniosku ZP lub jego odrzucenie

image_pdfimage_print

Zatwierdzenie źródła finansowania z wykorzystaniem funkcji akceptacja

W celu akceptacji dokumentu należy wybrać przycisk wskazany poniżej

Potwierdzamy komunikat

System zmieni kolor pola z załącznikiem na zielony (akceptacja). Koszulka zostanie automatycznie zwrócona do pracownika, który przekazał ją do akceptacji.

Odrzucenie wniosku ZP

Wybieramy menu podręczne dokumentu i opcje odrzuć dokument

Potwierdzamy komunikat

Dokument zostanie zaznaczony na czerwono. Koszulka zostanie automatycznie zwrócona do pracownika, który nadał do akceptacji.

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast