Dostęp do EZD dla doktorantów

Informujemy, iż co do zasady doktoranci (jak i inni studenci) nie mają dostępu do systemu EZD, o ile nie są pracownikami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Przez pracownika rozumiemy tutaj osobę, posiadającą aktualną umowę o pracę (w rozumieniu Kodeksu Pracy, jak i Prawa o szkolnictwie wyższym) niezależnie od jej wymiaru i czasu trwania.

W przypadku konieczności złożenia jakiejkolwiek dokumentacji przez doktoranta(-tkę), należy zgłosić się do przedstawiciela Biura Szkoły Doktorskiej z prośbą o złożenie w jego imieniu takiej dokumentacji (np. indywidualne plany badawcze), zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie podpisów, akceptacji itd. Dokumentację taką należy traktować jak każdą inną złożoną osobiście (na nośniku danych) bądź elektronicznie (np. emailem). Doktoranci, aby uzyskać oficjalne potwierdzenie złożenia takiej dokumentacji mogą również złożyć je z wykorzystaniem oficjalnej platformy administracji publicznej tj, ePUAP – co czego serdecznie zachęcamy.

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast