Etykiety/Moje foldery

Tworzenie folderów Film instruktażowy na kanale

Przypięcie i odłączenie folderów w koszulceFilm instruktażowy na kanale

Likwidacja folderu Film instruktażowy na kanale

Od najnowszej wersji 3.94 Etykiety zostały zastąpione nazwą Moje foldery. Zasada ich tworzenia, przypięcia, czy likwidacji pozostaje bez zmian.

Moje foldery służą do porządkowania koszulek i spraw w systemie EZD. Możemy stworzyć dowolną liczbę folderów i oznaczać nimi poszczególne koszulki, które dotyczą danego tematu.

Przykład: pracuję w sekretariacie i otrzymuję korespondencją faktury, podania od pracowników oraz wnioski urlopowe. Tworzę foldery: faktury, podania, urlopy.

W tym celu klikamy w prawym górnym rogu ikonę Ustawienia

i pojawia się nowe okno, w którym rozwijamy pole Moje foldery

Wpisujemy nazwę folderu i zatwierdzamy klikając w ikonę dyskietki.

W taki sposób dodajemy kolejne foldery. Po zakończonym procesie, zamykamy okno krzyżykiem.

Nasze etykiety będą widoczne po odświeżeniu strony EZD (kliknięcie na logo) po lewej stronie w menu.

Przypięcie koszulki do danego folderu

Pracując w danej koszulce, możemy przypiąć ją do utworzonego wcześniej folderu. Wówczas nie będziemy musieli jej wyszukiwać w systemie i łatwo sprawdzimy, co nasz odbiorca z nią zrobił np. czy ją zakończył. Aby to zrobić, w widoku koszulki klikamy na zakładkę Moje foldery i zaznaczamy checkboxem, do którego folderu chcemy przypisać koszulkę.

Czynności tej nie trzeba potwierdzać. Po odświeżeniu systemu (kliknięcie na logo EZD) koszulce przypisana zostanie do folderu, o czym świadczyć będzie zmieniająca się liczba przy jego nazwie.

Aby odłączyć koszulkę od folderu, należy ponownie wejść w widok koszulki, wybrać zakładkę Moje foldery i odznaczyć checkbox. UWAGA! odznaczenie nie spowoduje usunięcia koszulki z systemu, ale jedynie z folderu.

Aby całkowicie zlikwidować cały folder należy wejść w ustawienia EZD i wybrać zakładkę Moje foldery, a następnie przycisnąć czerwoną dyskietkę przy folderze, którą chcemy usunąć. Zielonym przyciskiem możemy edytować jego nazwę. UWAGA! Usunięcie folderu, do której przypisane są koszulki, nie spowoduje ich usunięcia z systemu. Zlikwidowana zostanie jedynie ich segregacja na Państwa koncie.