Zarządzenie nr 248/2017/2018

image_pdfimage_print

Zarządzenie nr 248/2017/2018 Rektora UAM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przejdź do dokumentu

Załączniki:

  1. Instrukcja kancelaryjna przejdź do dokumentu
  2. Instrukcja archiwalna przejdź do dokumnetu
  3. JRWA przejdź do dokumentu
Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast