Podstawy obsługi EZD

Co to jest koszulka?

Wszystkie czynności związane z danym pismem wykonywane są w koszulkach, które znajdują się  na jego koncie. Koszulka to wirtualne opakowanie dla dokumentów lub akt sprawy przechowywanych w EZD.

Każdy
użytkownik ma możliwość utworzenia nowej koszulki , dodania załącznika
 do koszulki, przygotowania projektu pisma, kompletowania akt sprawy w
systemie EZD PUW.

Koszulki mogą być przekazywane innym użytkownikom, a ich zawartość może być udostępniana lub kopiowana. Wszelkie wykonane czynności są zapisywane w historii danej koszulki.