Nowe funkcjonalności w EZD

Od 4 grudnia 2019r. wprowadzona została nowa wersja systemu EZD. Zawiera ona kilka istotnych zmian w obsłudze:

1.  Nowe okno przekazywania i udostępniania koszulki. Instrukcje szczegółowo opisujące nowe okna znajdują się na stronie:

przekazywanie: link; udostępnianie: link

2. Nazwa Etykiety została zmieniona na Moje foldery, instrukcja znajduje się na stronie: link

3. Wprowadzono możliwość ustawienia daty początkowej i końcowej nieobecności pracownika i zastępstwa. Koordynatorzy EZD otrzymali również uprawnienia do ustawienia zastępstw dla pracowników w przypadku nagłej nieobecności. Instrukcja na stronie: link

Przypominam, że wszystkie instrukcje dot. podstawowego obsługiwania systemu znajdują się na stronie ezdedu.amu.edu.pl w dziale Instrukcje i Zarządzenia. Utworzony został również kanał w serwisie YouTube, gdzie znajdują się krótkie tutoriale z obsługi EZD – link do YouTube.

III Forum Zarządzania Dokumentacją

W dniach 27-29 listopada 2019 r. odbyło się w II Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie. Cykl spotkań i wykładów miał na celu wparcie pracowników instytucji państwowych w zakresie archiwizacji dokumentów elektronicznych, usprawnienia procesu digitalizacji, optymalizacji procesu przekazywania korespondencji w systemie EZD PUW.

Podczas forum odbyło się również spotkanie przedstawicieli uczelni wyższych, którzy wyrazili chęć współpracy i wzajemnej pomocy podczas wprowadzania systemu EZD PUW, a później EZD RP.

Spotkanie koordynatorów

Zapraszamy Koordynatorów EZD na spotkanie, które odbędzie się w środę 6 listopada o godzinie 8.30 w sali 206 Collegium Martineum (ul. Św. Marcin 78).

Głównym tematem spotkania będzie wprowadzenie nowej wersji systemu oraz zmiany związane z nową strukturą organizacyjną UAM. Będzie to również okazja, aby skonsultować bieżące problemy, które Państwo napotykają w EZD (jeśli takie są:))

Uprzejmie proszę o rejestrację i jednocześnie potwierdzenie obecności pod adresem https://spotkaniekoordynatorow611.konfeo.com

Spotkanie potrwa około 2 h.

Komunikaty ogólnouczelniane

Wszystkie komunikaty ogólnouczelniane rozsyłane drogą mailową, znajdować się będą również systemie EZD. Powiadomienie o umieszczeniu takiego komunikatu znajduje się w prawym górnym narożniku okna.

Klikając na mrugający czerwony kwadrat informujący o liczbie komunikatów, otwiera się strona z komunikatami. Na czerwono zaznaczone są te, których użytkownik jeszcze nie odczytał. Na zielono już odczytane. Aby zapoznać się z komunikatem, należy kliknąć na jego tytuł.

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast